Diksiyon

DİKSİYON
Diksiyon başlığı altında ,söz söyleme ve güzel etkili konuşma eğitimlerinde bireyin “nefesini güçlendirebilmesi , anlaşılır ses çıkarabilmesi , heceleri doğru vurgulayabilmesi , düzgün cümle kurabilmesi , konuşmaları vücut dili ile destekleyebilmesi ve etkili konuşma planı yapabilmesi “ hedeflenmektedir.
“söz ola kese savaşı,
söz ola kestire başı,
söz ola ağulu aşı
bal ileyağ ede bir söz” – Yunus Emre

Eğitim bire bir derslerle yapılabileceği gibi grup çalışmaları ve hizmet içi eğitim şeklinde de planlanabilir.
Konuşmacının özellikleri;
Bireyin kendini ifade süreci;
İnsan ve stres ilişkisi,
Doğru nefes;diyafram;
Nefes ve ses güçlendirme,
Boğumlama,
Heceleri doğru ve yerinden çıkarma;
Dil ile ilgili genel bilgiler
Türkçenin ünlü sesleri
Türkçenin ünsüz sesleri
Benzeşme
ğ
Daralma
Düzeltme işareti
Durak
Ulama
Vurgu,kelime vurgusu,cümle vurgusu
Söyleyiş yanlışları,birbiriyle karıştırılan sözcükler,yabancı kökenli sözcüklere Türkçe karşılıklar
Tonlama
Genel itibariyle eğitimin içeriğini oluşturmaktadır. Burada şu iki konunun altını özelikle çizmek isterim,birincisi , öğretici konumundaki kişi bilgi ile birlikte bir metod anlatır,ilerlemeyi gösterecek kişi de çalışır , verilen ödevleri layıkıyla yapar. Zira bu eğitim belli noktalarda kasların eğitilmesi üzerine kuruludur. İkincisi , Türkçe , yazıldığı gibi konuşulan ve konuşulduğu gibi yazılan bir değildir. Bu durumda seslendirilen unsurların özenle çalışılması ve altını özellikle çiziyorum benzeştirmenin detaylarının bilinmesi gerekmektedir. Konuşmacı ses düşürmez , konuşmacı benzeştirir. Eğer öyle olmamış olsa idi bu ve benzeri derslere gerek görülmeyecekti. Bunun için seçtiğiniz rol modellerin en az yukarıda sözü edilen konu başlıklarında size bilgi aktarabilmesi , uygulamaları gösterebilmesi süreci takip noktasında bu eğitimi almak isteyenlerin de izlemesi gereken yol olmalıdır. Son olarak bu dersin ve eğitimin “iletişim psikolojisi” formundaki eğitimlerden kesinlikle arındırılması , “amerikanvari” bir takım, kişisel gelişim adı altında sürülen ,programlarla da doldurulmaması bendenizin naçizane önerisi olacaktır.