Güzel ve Etkili Konuşma

SES NEDİR?
Sesin meydana gelebilmesi için bir çarpmaya ihtiyaç vardır. Gitardan ses alabilmemiz için öncelikle penanın tellere çarpması , insan sesinin oluşabilmesi için de akciğerlerden gelen havanın ses tellerini titretmesi gerekmektedir.Gırtlakta oluşan ses , boğumlanma merkezlerinde konuşulan dilin niteliklerine dönüşür.
Bu durumda ses kişiden kişiye , canlıdan canlıya ya da temas edilen nesneye göre değişiklik gösterecektir. Aynı fiziksel farklılar da olduğu gibi sesin renginde de bir takım farklar meydana gelecektir.
“Çıkan nefesle duyulan ses” arasında doğru bir orantı vardır. Ses tellerinin birbirine paralel çalışması duyulacak sesi daha kaliteli , daha net bir duyuş seviyesine taşıyacaktır.
“Kadın ve erkek sesi” arasındaki farklılılığın temelinde ses teli uzunlukları yer almaktadır. Bunu insanlar arasında da genelleyebiliriz. Kadınlarda ses teli uzunluğu erkeklere göre daha kısadır.
Pek tabi kafa tası , sırt ve göğüs boşluğu , rezonansın geliştirilerek,yerine göre sesin daha tiz ya da daha pes olması da sağlanabilir. Bunun için kısmen diksiyon ve benzeri eğitimler , aslen de “şan eğitimi” sesini geliştirmek isteyenler için en doğru yol olacaktır.