Nefes ve Ses

NEFES ?
Soluk alma , soluk verme eylemi!
Diksiyon derlerinde , konuyla alakalı seminerlerde gördük ki , bir çok kişi bu çoğu zaman katılan bütün bireyleri de kapsıyor , nefesini yanlış alıp veriyor. Yaşam faaliyeti devam ettiğinden bunu hiç önemsemiyor. Hatta “neden önemseyeyim ki” deme, basiretsizliğini gösteren kişilere dahi rastlıyoruz. O zaman onlara şu basit hesabı yaptırıyoruz. Dakikada ortalama on iki kez nefes almış olun ve bunu doğru yapmamış olun. Sonra bu sayıyı altmış saniye , altmış dakika ve yirmi dört saatle çarpın. Çıkan sayıyı otuz ile onu da on iki ile çarptığınız zaman bir senede bir yanlışı kaç kez tekrarladığınızı kendiniz görün. Siz de bu yazıyı okurken küçük bir ara verin ve bu hesabı yapın lütfen. Valla ben ürktüm! Sayının bu kadar büyüyebileceğini asla düşünmemiştim. Bu durumda iki seçeneğiniz var , ya yanlışa devam edeceksiniz ya da nefes ve ses konusunda eğitim alacaksınız.
Doğru nefes almayan bir birey akciğerlerinin yarıdan fazlasını tam randımanla kullanamaz. Hemen somutlaştıralım; beş odanız ver , ikisini hep kullanıyorsunuz , ama üçünün kapısını neredeyse hiç açmıyorsunuz. Maddi varlığınızı lütfen önemseyin. Bunun para ile makamla falan alakası yok. Bunu da nefes ve ses üzerinde yapacağınız çalışmalarla pekiştirmenizi önermeyi bir görev , bir borç olarak görüyorum.